3
Oct

Omgevingsvergunning, werkzaamheden & start bouw

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. 

De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen.  Zoals het er nu naar uitziet gaan wij medio het laatste kwartaal van 2023 starten met de grondwerkzaamheden. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden in totaal ongeveer zes maanden in beslag, vanwege onder meer het voorbelasten van het terrein door het ophogen van het huidige maaiveld. 

De start bouw staat nog steeds gepland voor het eerste kwartaal van 2024 en start hiermee al voor de grondwerkzaamheden volledig afgerond zijn.


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring