7
Dec

Besluit ruimtelijke ordening

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep IJweg achter 1255’ 

De gemeente Haarlemmermeer is voornemens een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden: ‘Nieuw-Vennep IJweg achter 1255’ (artikel 1.3.1. Bro).

Het plangebied bevindt zich in het noordelijke deel van Nieuw-Vennep, tegen de rand van Hoofddorp. Het ligt achter de IJweg 1255 te Nieuw-Vennep en grenst met de noordzijde aan de Bennenbroekerweg. Ten westen van het plangebied bevindt zich een kleinschalige woonwijk. Het betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Haarlemmermeer, Sectie AE, nummer 3522 en 2586 (deels).

Met dit bestemmingsplan worden hier 30 grondgebonden woningen mogelijk gemaakt.

Postcode: 2152 NA

IDN: NL.IMRO.0394.BPGnwvyweg8er1255-A001

Van de voorgenomen voorbereiding liggen geen stukken ter inzage. Evenmin kunnen hierover nu zienswijzen naar voren worden gebracht.

Op www.officielebekendmakingen.nl wordt te zijner tijd bekendgemaakt wanneer u op dit plan inhoudelijk kunt reageren en wanneer u stukken kunt inzien. 

https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-463884.html


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring